Kwaliteit, Privacy & klachten

Kwaliteitsstatuut

Psychologenpraktijk Middendorp en Tebarts heeft met succes de toetsing voor het kwaliteitsstatuut doorstaan. U kunt ons kwaliteitsstatuut lezen door HIER te klikken.


Registraties

Wij zijn wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog (zie BIG register met bijbehorend tuchtrecht). Daarnaast verdiepen wij onze kennis en vaardigheden middels opleidingen, cursussen en lidmaatschappen van diverse verenigingen.

  Registratie- of Lidmaatschapsnummer 
Andre MiddendorpBIG49051581625GZ psycholoog
NIP13335
Joyce TebartsBIG99912410725GZ psycholoog
VGCtVGCt-009070Cognitief gedragstherapeut
NVGzP4310


Privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee jouw rechten als cliƫnt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt onze privacyverklaring HIER lezen.


Klachten

Onze wens en inzet is altijd met een respectvolle houding kwalitatief goede zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat jij niet tevreden bent over onze werkwijze of behandeling. Wij willen je van harte uitnodigen dit met ons te bespreken. Wij zullen ons uiterste best doen om je klacht te verhelpen. Maar mocht dat toch niet tot een bevredigende oplossing leiden, kun je een klacht indienen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ook kun je, in het kader van de wet Wkkgz, contact opnemen met Klacht & Company. Een toelichting op deze procedure kunt u HIER vinden. Eventueel kunt u gebruik maken van een klachtenformulier dat u HIER kunt downloaden. Een klachtenfunctionaris zoekt samen met jou en de psycholoog naar een oplossing. Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kan de klacht worden voorgelegd aan de specifieke geschillencommissie in Den Haag. De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.


Samenwerkingspartners