Behandelmethoden

Van welke behandelmethoden maken wij gebruik?

Wij vinden het van belang dat elke behandeling aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt. Hierbij maken wij gebruik van bewezen effectieve (evidence based) behandelingen. Onze behandeling is doorgaans praktisch en kortdurend. We werken vaak op basis van cognitieve gedragstherapie. Daarnaast maken we onder andere gebruik van elementen uit de schemagerichte en oplossingsgerichte therapie en Mindfulness. Ook kan er gebruik worden gemaakt van EMDR en eHealth.

 

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie.

Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken en uw emoties daarbij. Met je therapeut onderzoek je of die manier van denken wel helemaal klopt. Wanneer blijkt dat je geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoek je samen uit welke manier van denken passender is. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en het ontwikkelen van positievere gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke oefeningen en huiswerkafspraken.

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van je gedrag. Hoe je handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe je je voelt. Als je geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal de spanning vaak eerder verergeren dan verminderen. In een gedragstherapeutische behandeling breng je met je therapeut eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin dat voorkomt in kaart. Vervolgens helpt de therapeut je om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.

De cognitieve gedragstherapie behandelt dus zowel je gedrag als je gedachten. De therapeut sluit zo direct en zo concreet mogelijk aan bij je problemen. Het is een actieve manier van behandelen: je moet in de therapiesessies actief aan de slag met vragenlijsten en oefeningen. Daarnaast spreekt je met de therapeut huiswerkopdrachten af om zelf ook thuis of op het werk aan je problemen te werken.

 

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode die vaak wordt toegepast als iemand last blijft houden van een vervelende of traumatische gebeurtenis. Er kunnen dan klachten zijn als herbelevingen, nachtmerries, heftige emotionele reacties, concentratieproblemen, schrikachtigheid en slaapproblemen. EMDR kan dan helpen het natuurlijke verwerkingsproces weer op gang te brengen. Daarnaast wordt EMDR de laatste jaren ook gebruikt bij andere psychische klachten zoals een negatief zelfbeeld of een paniekstoornis. Het is hierbij van belang dat er een duidelijk aanwijsbare herinnering bestaat aan een of meerdere gebeurtenissen die geleid hebben tot de klachten.

De effecten van EMDR zijn uitvoerig onderzocht. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het effect aanzienlijk is. Zeker wanneer het gaat om een enkelvoudig trauma (trauma na een eenmalige gebeurtenis) zijn soms enkele sessies al afdoende om van de klachten af te komen. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt of complexere problematiek duurt de therapie over het algemeen langer. Vaak merk je na de therapie dat de herinneringen minder emotionele lading geven en je er dus ook minder last van zal hebben; de herbelevingen en nachtmerries nemen af, je slaapt beter en voelt meer rust.

 

eHealth

De afgelopen jaren wordt bij de behandeling van psychische klachten steeds meer gebruik gemaakt van internet, vaak aangeduid als eHealth. De gedachte hierachter is dat het een efficiënte behandelmethodiek is, je reistijd bespaart en dat je ieder moment van de dag/nacht met je behandeling aan de slag kunt gaan.
In onze behandelingen maken we soms gebruik van online modules in aanvulling op de gespreksbehandeling.