Tarieven & vergoedingen

Met ingang van 2014 zijn de mogelijkheden voor vergoeding van psychologische hulp uitgebreid. Sindsdien zijn slechts enkele kleine aanpassingen gedaan. Hieronder zullen wij proberen een zo helder mogelijk beeld te geven van de huidige regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Basis GGZ (voorheen de eerstelijnspsycholoog). Wij raden u aan onderstaande goed door te lezen, dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?

Tijdens het gesprek dat je met je huisarts hebt, voorafgaand aan de behandeling, wordt een inschatting gemaakt hoeveel psychologische hulp nodig is om je klachten te behandelen. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek. In het basispakket wordt deze psychologische hulp vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

  1. Verwijzing door de huisarts
    Je moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Samen kijken wij of je verwijzing aan deze regels voldoet. Soms mag de verwijzing ook komen van een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van je verzekering. Raadpleeg in dat geval je verzekeringspolis.
  2. Psychische aandoening
    De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische aandoening. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt altijd wel ons eerste gesprek, de beoordeling, vergoed.
  3. Uitgesloten aandoeningen
    De behandeling van sommige aandoeningen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en sommige seksuele stoornissen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden wel aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis.

Is er een eigen bijdrage?

Psychologische hulp binnen de Basis GGZ en de Specialistische GGZ valt in het basispakket. Daarom wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Aanvullende verzekeringen voor psychologische behandelingen zijn dan ook weinig zinvol.


Eigen risico

Het wettelijk verplicht eigen risico betreft de zorgkosten die je in een jaar zelf moet betalen. Het eigen risico geldt, met enkele uitzonderingen, voor alle zorgkosten zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek, ziekenhuiszorg, ambulancevervoer en ook psychologische behandeling. Dit eigen risico is voor 2017 vastgesteld op € 385 per jaar.


Contract

Psychologenpraktijk Middendorp en Tebarts heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars (met uitzondering van Promovendum, Besured en National Academic voor beide locaties en Menzis tot 2019 voor de locatie Sint Anthonis. Locatie Nijmegen heeft wel een contract voor Menzis) een contract afgesloten. Dit betekent dat de hulp voor 100% wordt vergoed (behalve het eigen risico, zie de vorige alinea).

Mocht je na het lezen van de bovenstaande informatie nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op. Als je meer wilt weten over de vergoedingen kan je uiteraard ook contact opnemen met je ziektekostenverzekeraar.


Prijslijst Psychologenpraktijk Middendorp en Tebarts

Ingangsdatum: 1 januari 2018

 Aantal zittingen Tijd*NZA tarief**
Psychologische hulp kort3-5294 minuten€ 487,26
Psychologische hulp middel6 - 8495 minuten€ 830,23
Psychologische hulp intensief9 - 11750 minuten€ 1301,85
Onvolledig behandeltraject***1 - 2120 minuten€ 198,88
Consult, bij onverzekerde zorg1 60 minuten€ 101,03
*      De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die aan uw behandeling wordt besteed, wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.
**     Het NZA-tarief is van toepassing indien u geen zorgverzekering heeft afgesloten bij een gecontracteerde verzekeraar (bv als u onverzekerd of in het buitenland verzekerd bent). Deze tarieven zijn niet van toepassing wanneer u verzekerd bent bij een ziektekostenverzekeraar die met Psychologenpraktijk Middendorp en Tebarts een contract heeft afgesloten. In dat geval gelden andere, lagere, tarieven.
***    Het tarief voor een Onvolledig behandeltraject is van toepassing op cliënten bij wie blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis

Deze prijslijst voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit, NR/CU-350.